Fruitconsult gaat samen met Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een aantal werkgroepen rondom het thema watergift opzetten. Doel van de werkgroepen is het verbeteren en optimaliseren van de watergift. Vooral in de recente extreem droge en warme jaren 2018, 2019, 2020 en 2022 is gebleken ondersteuning met een voldoende watergift in het groeiseizoen in toenemende mate nodig is. Tegelijkertijd is gebleken dat voldoende beschikbaarheid van kwalitatief goed water ook deze gebieden geen vanzelfsprekendheid is. Daarom zal zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water moeten worden omgegaan.

Optimaal irrigeren
Droogte bestrijden is mogelijk met alleen irrigatie. Dit vergt echter maatwerk, waarbij vakmanschap en kennis nodig is. Om deze kennis op te bouwen is de afgelopen vier jaar op Proeftuin Randwijk al het nodige onderzoek gedaan. In samenwerking met Agrifirm is dit jaar een nieuwe proef opgezet, om te kijken hoe we nog efficiënter droogte kunnen bestrijden door middel van irrigatie. De resultaten van dit onderzoek zullen door de werkgroepen op de voet gevolgd worden.

Werkgroepen
De werkgroepen zullen drie keer per jaar samenkomen. Aan de ene kant zal kennisoverdracht op basis van de proeven centraal staan, en aan de andere kant kennisuitwisseling door het bezoeken van praktijkbedrijven uit de werkgroep. Als deelnemer heeft u de kans om samen te werken met andere telers en specialisten op het gebied van irrigatie. Samen zullen we nieuwste technieken en strategieën bespreken om de watergift te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren, zodat we ook in de toekomst dezelfde hoge kwaliteit en opbrengst kunnen waarborgen.

Wat wordt er van u als teler gevraagd?

  • Bijhouden van de watergift op uw bedrijf (wekelijks)
  • Bijhouden van de bodemvochtgehaltes (wekelijks). Dit kan handmatig of d.m.v. bodemvochtsensoren
  • Er wordt een bijdrage van €250,- gevraagd per deelnemend bedrijf.

Bent u geïnteresseerd bent in deelname aan één van de werkgroepen? Meld u dan aan via kantoor@fruitconsult.com.

Willem Kalle Fruitconsult
Coen van Dijk Waterschap Rivierenland
Harm Gerrits Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 april 2023 - 17:00