Wilt u als werkgever aan de slag met leren en het ontwikkelen van uw medewerkers, maar weet u niet goed waar te beginnen? Meld u dan aan voor een pilot rondom leren en ontwikkelen in de agrarische sector. LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, FNV en Wageningen University zijn hiervoor op zoek naar tien pilotbedrijven. Deze bedrijven krijgen persoonlijke begeleiding en een maatwerkplan specifiek voor hun bedrijf, gericht op de ontwikkeling van hun medewerkers.

Door medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen, blijft u als bedrijf wendbaar en concurrerend. Voor medewerkers is het belangrijk zich te blijven ontwikkelen in hun vak, om mee te gaan met de tijd en zo goed en langdurig inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Inzet op scholing van medewerkers is dus een win-win situatie, die zowel werkgever als werknemer veel oplevert.

 Wat krijgt u als deelnemer aan de pilot:

  • Persoonlijke begeleiding van iemand met kennis van uw sector, voor de toepassing van de zogeheten persona’s in uw bedrijf.
  • Een maatwerkplan met concrete aanbevelingen voor het optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeftes van uw medewerkers. Dit plan sluit aan bij de bedrijfscultuur en vooraf geformuleerde doelen van u als ondernemer.
  • Feedback op uw rol als het gaat om het faciliteren van leren en ontwikkelen van uw medewerkers.
  • Een workshop voor HR en leidinggevenden en/of medewerkers (kartrekkers) binnen uw organisatie over het werken met persona’s als kapstok voor het leren en ontwikkelen binnen uw bedrijf.

Wat vragen we van u en de medewerkers gedurende een periode van drie jaar (looptijd van de pilot):

  • Ongeveer 15 uur van uw als ondernemer en 4 uur per medewerker voor het begeleidingstraject en het onderzoek samen

Meer weten over de pilot, die nog deze maand start? Kijk op de website van de Werkgeverslijn of neem contact op met Peter Baltus van de NFO: pbaltus@nfofruit.nl. Aanmelden kan door te mailen naar Robert Veenstra: rveenstra@ltonoord.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 april 2023 - 16:30