Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Open Teelten die op 1 maart van dit jaar afloopt. De belangrijkste afspraak is dat de salarissen tot 1 juli 2024 met in totaal 8 % zullen stijgen; 5 % dit jaar en 3 % volgend jaar. FNV en CNV leggen dit akkoord momenteel voor aan hun leden.

De afgelopen weken is intensief onderhandeld over een pakket dat recht doet aan de financiële situatie van werknemers, maar ook past binnen de soms moeilijke omstandigheden waar de open teelten-sectoren zich in bevinden. De forse stijging van het minimumloon per 1 januari met 10,15 % vroeg om maatregelen.  NFO bestuurder en voorzitter van de NFO klankbordgroep arbeid René Simons: “Gezien de wettelijke stijging van het WML en dus de lonen van de piek- en seizoenarbeiders, wilden we ook een stap maken voor onze vaste medewerkers. We willen ook hen behouden voor de sector en denken dat deze stijging daarbij realistisch is”.

Siward Swart, onderhandelaar namens alle Open Teelten werkgevers: “ik ben tevreden over dit onderhandelaarsakkoord. In de gesprekken met de bonden hebben we meerdere mogelijkheden verkend. Dit is het uiteindelijke resultaat waar beide kanten van de tafel mee verder kunnen”. De cao wordt na instemming verlengd voor de duur van 16 maanden. De 8% wordt verdeeld, te weten met 5% op 1 maart en 3% op 31 december. Daarnaast maken we afspraken over een onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van de huisvesting van seizoenarbeiders en de afdracht van de kosten van die huisvesting.

Gedurende de onderhandelingen heeft de afvaardiging van de werkgevers afstemming gehad met de regiegroep open teelten. Daarin praten betrokken bestuurders en werkgevers uit de verschillende deelsectoren, waaronder de fruitteelt, mee. De regiegroep heeft de onderhandelingsdelegatie mandaat mee te geven.

De vakbonden leggen het onderhandelaarsakkoord op dit moment voor aan hun achterban. Wanneer die instemmen, is er definitief een nieuwe cao voor de open teelten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 februari 2023 - 17:28