Met ingang van 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Deze wet bepaalt dat huurcontracten van onbepaalde tijd weer de norm worden. Zo wil de overheid huurders meer zekerheid bieden wat betreft de woonsituatie. Voor agrarische werkgevers, die huisvesting aan internationale werknemers bieden, geldt in principe ook dat een huurcontract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Ook als deze werknemers tijdelijk verblijven voor bijvoorbeeld seizoenswerk. Wat LTO betreft is dit geen werkbare oplossing.

LTO heeft daarom gevraagd voor een oplossing in de vorm van een doelgroepencontract. Het kabinet heeft toegezegd deze oplossing toe te staan. Dit doelgroepencontract is echter nog niet gereed. Om die reden dringt LTO aan om snel (voor 1 juli) te komen met een werkbare oplossing voor agrarisch werkgevers die tijdelijk huisvesting aan internationale werknemers aanbieden.

Vast huurcontract voor tijdelijke huisvesting niet mogelijk
LTO en andere aangesloten regionale en vaktechnische organisaties pleitten eerder al voor een uitzondering op vaste huurcontracten voor seizoenarbeiders. Een aanzienlijke groep agrarisch werkgevers voorziet in eigen huisvesting voor internationale werknemers en doet dit veelal op basis van certificering zoals het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor (internationale) werknemers. Gezien het seizoenmatige karakter van veel bedrijven gaat het daarmee om tijdelijke huisvesting. Het bieden van een vast huurcontract is in dat geval geen realistische en werkzame optie.

Doelgroepencontract nog niet gereed
Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Kamer toegezegd een zogenaamd doelgroepencontract voor arbeidsmigranten uit te werken. Een doelgroepencontract biedt huurders huurprijsbescherming maar biedt ook de mogelijkheid om het huurcontract op te zeggen wanneer de huurder niet meer tot de doelgroep behoort. LTO is daarom met het ministerie van BZK in gesprek over de uitwerking van dit doelgroepencontract. Helder is dat inwerkingtreding van een dergelijk doelgroepencontract minimaal anderhalf tot twee jaar in beslag zal nemen. Om die reden dringt LTO aan op een werkbare oplossing per 1 juli voor agrarisch werkgevers die huisvesting aan seizoenarbeiders aanbieden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 juli 2024 - 16:59