Voor werkgevers die Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen is het belangrijk de fiscale woonplaats van de werknemer vast te stellen. Dit is nodig om te weten welke loonbelastingtabel toegepast moet worden.
Soms lukt het niet de fiscale woonplaats (volledige adres werknemer) vast te stellen. AIs een Oekraïense vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland is, dan mag u voor de loonheffingen aannemen dat de opgegeven verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. U past de loonbelastingtabel toe voor inwoners van Nederland.
Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. U stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die u als werkgever bekend zijn. Hierover leest u meer in paragraaf 2.3.3 en paragraaf 29.1 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.
Kijk voor een uitgebreide toelichting op de fiscale woonplaats op belastingdienst.nl of download het ‘Handboek Loonheffingen’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 januari 2023 - 16:07