Op 1 juli aanstaande vervallen de wettelijke vakantiedagen die medewerkers in 2022 hebben opgebouwd. Werkgevers moeten hun personeel hierover informeren en hen de kans te bieden om de vakantiedagen die bijna vervallen op te nemen. Doet u dit niet, dan komen de dagen níet te vervallen.

Onze wetgever vindt het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk hun vakantiedagen opnemen in het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Regelmatig vakantie nemen, komt de gezondheid en het welzijn van medewerkers namelijk ten goede. Daarom is in de wet opgenomen dat de wettelijke vakantiedagen die een medewerker in een jaar heeft opgebouwd uiterlijk zes maanden na dat jaar moeten zijn opgenomen. De opgebouwde wettelijke vakantiedagen uit 2022 moet de medewerker dus uiterlijk 1 juli van dit jaar hebben opgenomen. Doet de medewerker dat niet, dan vervallen deze dagen. Dit is bedoeld als prikkel voor medewerkers om de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen. Opsparen is namelijk niet mogelijk.

Heeft uw werknemer veel dagen ‘staan’? Praat er dan over met hem of haar. Pas wanneer u kunt aantonen dat u uw werknemer heeft geïnformeerd over het risico van het vervallen van de vakantiedagen én hem in de gelegenheid hebt gesteld de dagen op te nemen, kunt u zich beroepen op het vervallen van de vakantiedagen.

Is de werknemer niet geïnformeerd en heeft hij niet de kans gekregen om de vakantiedagen die bijna vervallen alsnog op te nemen, dan komen de dagen niet te vervallen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 juni 2023 - 16:25