De openstellingsperiode voor de Gecombineerde Opgave is verlengd tot 15 juni aanstaande. Dat heeft LNV-minister Piet Adema laten weten aan de Tweede Kamer. Als fruitteler kunt u zich via de Gecombineerde Opgave aanmelden voor het nieuwe GLB. Meer weten over de voorwaarden, mogelijkheden en verdere ins en outs rond het GLB? Kijk op de speciale NFO-pagina over dit onderwerp.

Eigenlijk zou de openstelling op 15 mei aflopen, maar de introductie van nieuwe onderdelen heeft volgens de minister de nodige onrust met zich meegebracht bij agrarische ondernemers en adviseurs. Hierdoor vergt het invullen van de Gecombineerde Opgave dit jaar meer werk.

Dit extra werk komt onder meer voort uit de introductie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2023 in werking trad. “Dat vraagt meer uitzoekwerk voor onder meer de aangepaste voorwaarden en de nieuwe eco-regeling”, schrijft minister Adema in zijn brief aan de Tweede Kamer. “De eco-regeling wordt daarbij als ingewikkeld ervaren. Daarnaast worden dit jaar voor het eerst de landschapselementen geregistreerd en krijgen boeren voor het eerst te maken met de bufferstroken uit zowel het GLB als de bufferstrokenregeling. Daarbij vond late besluitvorming in Brussel plaats over het GLB-NSP en was er pas laat duidelijkheid over de bufferstrokenregeling. Hierdoor had ook RVO beperkt tijd voor de voorbereidingen en kon niet de gebruikelijke ondersteuning worden geboden aan boeren.”

Eerder gaf John Bal van ZLTO/Arvalis tijdens een webinar, dat de NFO organiseerde samen met RVO en het ministerie van LNV, al aan dat het invullen van de Gecombineerde Opgave drie tot vier keer zoveel werk kost als in het verleden. Dit omdat met name het intekenen van landschapselementen veel tijd kost.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 april 2023 - 16:38