Alle ins en outs rondom het nieuwe GLB

Op 1 januari 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking getreden. Het nieuwe systeem is een stuk ingewikkelder dan het oude en kent vele regels.

NFO heeft een aantal wijzingen voor elkaar gekregen, waardoor het ook voor fruittelers mogelijk is om deel te nemen aan de Ecoregeling. U moet zich aanmelden voor het nieuwe GLB via de Gecombineerde Opgave die in maart opengaat. Het is daarom belangrijk dat u zich verdiept in de voorwaarden en mogelijkheden.

In Fruitteelt 1 en 2 (2023) verschenen twee artikelen met uitleg over de regels die van toepassing zijn voor de fruitsector. Via onderstaande links kunt u de artikelen teruglezen en opslaan als naslagwerk. De laatste link is een document met toevoegingen op de eerder verschenen artikelen.

Artikel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid deel 1, door John Bal (ZLTO Advies)
Artikel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid deel 2, door John Bal
Toevoeging op artikelen over GLB, door John Bal

GLB-webinar op 15 maart 2023
Op 15 maart heeft de NFO samen met RVO en het ministerie van LNV een informatieavond over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid georganiseerd (GLB). In dit artikel een overzicht van de vragen die gesteld zijn en de door RVO gegeven antwoorden (versie 16/3/2023).

Bekijk het webinar terug via Youtube of bekijk de presentatie nog een keer.

Relevante informatie:
bericht Invullen Gecombineerde Opgave kost drie tot vier keer meer tijd
bericht Bemesting in teeltvrije zone op smalle percelen blijft mogelijk (9/3/2023)
bericht Bufferstroken mestwetgeving (21/2/2023)

Uitzondering rooien
De condities voor de basispremie bevatten eerder nog een knelpunt voor de fruitteelt, namelijk GLMC 6 vereist dat van vanaf 16 september tot 1 februari geen grasland of blijvende teelt mag worden vernietigd. De fruitteeltsector heeft hiervoor een uitzondering gekregen. Dit betekent dat boomgaarden in deze periode wel gerooid mogen worden.