De ecoregelingen binnen het nieuwe GLB en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen op landschapselementen lijken hun doel voorbij te schieten. De regeling is behoorlijk ingewikkeld en bovendien moeten telers er rekening mee houden dat het invullen van de Gecombineerde Opgave fors meer tijd kost. “Het is drie tot vier keer zoveel werk als in het verleden, met name omdat het intekenen van landschapselementen veel tijd kost”, merkte John Bal (ZLTO/Arvalis) op tijdens het webinar dat de NFO op 15 maart samen met RVO en het ministerie van LNV organiseerde. Tijdens en voor het webinar werden heel veel vragen gesteld door telers.
De verwachting is dat er geen heel grote deelname vanuit de fruitsector zal zijn aan de ecoregeling. Om als fruitteler in aanmerking te komen voor een waardering brons, zilver of goud zal in elk geval kruidenrijk grasland op het bedrijf aanwezig moeten zijn. Zonder kruidenrijk grasland wordt het lastig voldoende punten te halen binnen de andere ecoactiviteiten.

Foutmeldingen
Uit de reacties van de deelnemers aan het webinar bleek ook dat het invullen van de Gecombineerde Opgave nog niet vlekkeloos loopt. Regelmatig verschijnen gele en rode uitroeptekens. De gele uitroeptekens zijn zogenaamde ‘zachte foutmeldingen’. Deze kunnen genegeerd worden. Het betekent dat RVO hier later nog naar zal kijken. De foutmelding kan dan ook weer goedgekeurd worden. Rode uitroeptekens zijn echte fouten. Deze verschijnen vaak als buiten de vroegere percelen getekend wordt. Het systeem herkent dit nog niet als landbouwgrond. Aanvragers kunnen deze wijzigingen wel indienen en doorsturen, meldde RVO.

Hulp
Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp vanuit RVO. Op de rvo.nl kunt u gebruik maken van de Simulatietool om te berekeken welke ecoactiviteiten bij uw bedrijf passen en wat ze opleveren. De Simulatietool maakt gebruik van informatie uit MijnPercelen. Zorg daarom dat u uw percelen en landschapselementen vooraf goed heeft geregistreerd.
Daarnaast is een mogelijkheid om bij RVO een afspraak te maken voor hulp bij het registreren, bijvoorbeeld voor het intekenen van landschapselementen.

Sancties
De Gecombineerde Opgave moet voor 15 mei worden ingevuld. Tussen 15 mei en 15 oktober kunt u beperkt nog wijzigingen doorgeven. Vervolgens kunt u tussen 15 oktober en 30 november nog aangeven of u een bepaalde ecoactiviteit niet hebt uitgevoerd. Pas in deze periode doet u de definitieve aanvraag voor de ecoregeling.
Wanneer u een ecoactiviteit bij de Gecombineerde Opgave aanmeldt en later weer afmeldt heeft dit geen gevolgen voor de basispremie. De premie voor de ecoregeling wordt bijgesteld naar de werkelijk uitgevoerde activiteiten.
Wanneer mensen meerdere jaren achter elkaar niet uitgevoerde ecoactiviteiten niet afmelden volgen er pas sancties. RVO ziet 2023 als een opstartjaar. Dit jaar zal vooral gewerkt worden met waarschuwingen omdat iedereen nog moet wennen aan het nieuwe GLB.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 maart 2023 - 16:52