Formulier voor schaderegistratie Coronacrisis

De NFO probeert de gevolgen zo veel mogelijk te beperken samen met onze partners. Onze sector maakt onderdeel van de voedselketen. De afzet loopt bij de meeste deelsectoren nog goed door als is bij kleinfruit wel sprake van lagere prijzen door het verlies van de horeca markt. Naast behoud van afzet gaat de grootste zorg uit naar de beschikbaarheid van arbeidskrachten.
In  Nederland wordt gewerkt aan noodfondsregelingen en ook wordt een beroep gedaan op de EU. De NFO is daarbij betrokken. Het is nog onduidelijk of deze er komen en hoe die eruit gaan zien. Als u al schade heeft of die verwacht is het van belang dat alle schade die sinds week 11 is ontstaan, nauwgezet en bewijsbaar wordt vastgelegd door ondernemers.  Voor meer informatie zie het formulier en de handleiding.