Introductie Productgroepen & Teelt

De NFO werkt samen met collega brancheorganisaties, zoals GroentenFruit Huis en DPA, aan het vergroten van de markt voor het Nederlandse fruit. Door binnen- en buitenlandse campagnes, kwaliteitsbeleid, betrokkenheid bij handelsmissies en het wegnemen van handelsbelemmeringen (fytosanitair en harmonisatie residuen) draagt de NFO bij aan de versterking van de positie van de Nederlandse fruittelers.

Meer informatie of vragen over Markt en promotie? NFO-leden kunnen contact opnemen met NFO-beleidsmedewerker Janneke van de Velde of via 079-3681300

Nieuws Productgroepen & Teelt

3-12-2018
Opmerkelijk

Opmerkelijk

De vraag naar appelbomen en frambozenplanten neemt opvallend af in Oekraïne. Bij appel is er alleen nog vraag naar » Lees Verder...