Introductie Ondernemerschap & Innovatie

Deze pagina heeft gekoppeld aan de innovatieagenda voor de Nederlandse fruitteelt tot doel fruittelers te informeren en te inspireren door informatie te verstrekken over;
  • innovatieve initiatieven binnen de fruitteeltsector
  • lopende projecten
  • inspirerende voorbeelden uit andere sectoren
  • subsidiemogelijkheden
Contact 
De uitvoering van de innovatieagenda wordt centraal gecoördineerd door Patricia Hoogervorst, de Innovatiemakelaar van de NFO. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op met Innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst. Telefoonnummer:  +31(0)6-27352224 of email.
Vakmanschap, kennis en innovatie van zaken zijn van essentieel belang om een kwalitatief goed product aan de markt te leveren. Bovendien vergt moderne bedrijfsvoering steeds meer een hoog niveau van ondernemerschap. De NFO wil haar leden ondersteunen om zowel vaktechnische kennis als ondernemerschap en innovatie te bevorderen.

Nieuws Ondernemerschap & Innovatie