TOP Ondernemerschap

De NFO vindt het belangrijk dat ondernemers en werknemers van fruitteeltbedrijven werken aan hun (ondernemerschaps)vaardigheden. Samen met een aantal partners én met steun van Colland Arbeidsmarkt, heeft de NFO daarvoor het zogeheten TOP-programma ontwikkeld. Al bijna 100 fruittelers volgden (onderdelen van) dit programma. Op deze pagina leest u er alles over.

Waarom investeert de NFO in het versterken van ondernemerschap ?
Fruittelers en hun medewerkers opereren in een snel veranderende wereld vol met kansen en uitdagingen. Uitdagingen zijn onder andere omgaan met klimaatverandering, toenemende markteisen en steeds veranderende wet- en regelgeving. Kansen zijn dat steeds meer consumenten willen weten waar en hoe hun voeding geproduceerd wordt.

In dit speelveld wordt (keten)samenwerking en een open dialoog met markt en maatschappij steeds belangrijker.
Voor het ene fruitteeltbedrijf betekent dit inzetten op schaalvergroting en gebruik maken technologische vooruitgang. Voor een ander bedrijf betekent dit inspelen op niches in de markt of het verbreden van de bedrijfsvoering.

Met het TOP-programma helpt de NFO ondernemers bij dit soort vragen. In het programma ontwikkelt u de benodigde kennis en vaardigheden, zodat uw fruitteeltbedrijf nu én in de toekomst succesvol en renderend is en blijft. 

Wat is het TOP-programma?
Het TOP-programma bestaat uit een aantal modules over ondernemerschap in de fruitteeltsector. In de modules is aandacht voor onderdelen van de bedrijfsvoering én voor de ondernemer / medewerker als persoon. De modules bestaan uit een aantal groepsbijeenkomsten, meestal aangevuld met een of meer persoonlijke gesprekken.

Voor wie is het TOP-programma bedoeld?
Het TOP-programma is bedoeld voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verbeteren en/of hun ondernemersvaardigheden verbeteren. Het TOP-programma is ook interessant voor bedrijfsleiders en andere medewerkers in loondienst bij een fruitteeltbedrijf. 

De modules & het Alumniprogramma

Het TOP-programma bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Persoonlijke vaardigheden
Module 2: Bedrijfsstrategie
Module 3: Positie versterken
Module 4: Ondernemen met Financieel Inzicht
(klik hier voor meer informatie)

De modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Elk jaar wordt ook de TOP-Leergang georganiseerd die bestaat uit Module 1, 2 en 3 (klik hier voor meer informatie).

Samen met de partners werkt de NFO op dit moment aan verschillende nieuwe modules. In de loop van 2021 wordt het TOP-programma aangevuld met:
Module 5: Werkgeverschap & Personeelsmanagement
Module 6: Innoveren: hoe doe je dat?
Module 7: Bedrijfsovername

Alumniprogramma
Voor oud deelnemers aan het TOP-programma is er een Alumniprogramma, met jaarlijks een aantal inspirerende bijeenkomsten. Deelnemers kunnen hiervoor zelf actuele onderwerpen aandragen. Centraal in deze bijeenkomsten staat ‘elkaar inspireren en activeren’. De NFO draagt er zo aan bij dat deelnemers blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en die van hun bedrijf.

Agenda TOP-Programma

TOP-Leergang:

In oktober 2021 gaat de TOP-Leergang van start die bestaat uit de modules M1, M2 en M3. De bijeenkomsten zijn gepland op:
donderdag 21 oktober 2021
donderdag 25 november 2021
donderdag 16 december 2021
donderdag 6 januari 2022
donderdag 27 januari 2022

De bijeenkomsten duren van 15.00 tot 21.00 uur. De afspraken voor de persoonlijke begeleidingssessies worden in overleg met met u gemaakt.

Klik hier voor meer informatie en/of om u aan te melden.

Module: Ondernemen met Financieel Inzicht

In december 2021 gaat de TOP-module ‘Ondernemen met Financieel inzicht’ weer van start. De bijeenkomsten staan gepland op:
vrijdag 17 december  2021
vrijdag 7 januari 2022

De bijeenkomsten duren van 13.00 tot 16.30 uur. De afspraken voor de persoonlijke begeleidingssessies worden in overleg met u gemaakt.

Klik hier voor meer informatie en/of om u aan te melden.

Subsidie Colland Arbeidsmarkt
Voor alle modules is het mogelijk om subsidie te van Colland Arbeidsmarkt. Daarvoor heeft u uw Colland-nummer nodig. Indien u dit nummer niet weet, dan kunt u contact opnemen met Colland Arbeidsmarkt.

Meer weten of aanmelden
Voor meer informatie over het TOP-programma, kunt u contact opnemen met Patricia Hoogervorst, scholingsconsulent (interium) van de NFO. Zij is op werkdagen te bereiken via mail: phoogervorst@nfofruit.nl.

Wilt u zich direct aanmelden voor de TOP-leergang of een van de modules, klik dan op de link van de betreffende Leergang of Module in de agenda op deze pagina.


Partners
Voor het TOP-Programma werkt de NFO nauw samen met een team van deskundigen. De TOP-Leergang en de Module ‘Ondernemen met Financieel Inzicht’ zijn ontwikkeld door de NFO in samenwerking met de Rabobank en de Ondernemerschap Academy. Het programma wordt ondersteund met subsidie vanuit Colland Arbeidsmarkt.