Vangbandjes

Te koop

Te koop

2 zuurstofmeters, 10 pluktreintjes, 350 meter beregeningsbuis en een buiswagen.

Tel. 06 177 856 45.

 

Vangbandjes worden 2 weken lang op deze pagina geplaatst

Klik hier om uw vangbandjes op te geven

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voorwaarden voor plaatsing
– minimaal 1 hectare fruit bezitten en NFO-lid zijn en het betreft geen handelsdoeleinden
– maximaal zes vangbandjes per jaar plaatsen, waarvan de eerste twee betaald, de resterende vier gratis
– 
de gratis vangbandjes mogen maximaal drie regels bevatten

Certis Fysium