Introductie Gewasbescherming & Milieu

DOPMET-1Een geslaagde gewasbescherming en bemesting is de basis voor kwaliteitsfruit. De NFO zet zich in voor voldoende gewasbeschermingsmiddelen en een gelijk speelveld in Europa.

De driftreducerende maatregelen verschillen per wet en middel. Het uniform maken van deze eisen, zonder verlies van de mogelijkheden, heeft een hoge prioriteit. Verdere ontwikkeling van driftreducerende technieken blijft nodig. Voor actuele wetgeving over drift klik aan de rechterkant op de pagina Spuitdrift (alleen toegankelijk voor NFO-leden).

De bemesting in de fruitteelt gebeurt gericht. De NFO waakt over de mineralenwetgeving, zodat effectieve, optimale en gerichte bemesting mogelijk blijft.

Meer informatie of vragen over gewasbescherming en bemesting? NFO-leden kunnen contact opnemen met NFO-beleidsmedewerker Jaco van Bruchem of via tel. 079-3681300 .

Nieuws Gewasbescherming & Milieu