De faunaschade aan fruitgewassen is in 2022 fors gestegen ten opzichte van 2021. Vooral de mezenschade loopt uit de hand. In totaal werd door alle provincies samen voor 3,23 miljoen euro aan schade aan fruitgewassen getaxeerd in 2022, terwijl dit bedrag in 2021 uitkwam op 2,15 miljoen euro.

Vooral mezenschade nam sterk toe; in peer van 1,48 miljoen euro in 2021 naar 2,23 miljoen euro in 2022. In appel van 169.201 euro naar 377.825 euro in 2022. En in pruim steeg de mezenschade van 905 euro naar 8.098 euro. Het aantal meldingen van mezenschade bij BIJ12 steeg van 328 in 2021 naar 403 in 2022. De toegenomen schade en het tegenomen aantal meldingen – wellicht doordat telers beter weten hoe ze schade moeten melden – zijn de belangrijkste oorzaak van de stijging. De uitbetaalprijzen per kg product bleven nagenoeg gelijk.

Ook schade door andere vogelsoorten nam toe. Beverschade bleef ongeveer gelijk aan 2021.

Overigens gaat het om getaxeerde schade, de werkelijke schade zal hoger uitvallen doordat niet alle telers schade melden. Van de 3,23 miljoen euro getaxeerde schade werd bovendien slechts 1,89 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerde telers.

Landelijk beeld
Landelijk over alle landbouwsectoren steeg de faunaschade met ruim 7 miljoen euro naar ruim 44 miljoen euro. Het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming steeg van 6.700 naar 7.700. Er waren 300 aanvragen voor wolvenschade. De meeste schade werd veroorzaakt door ganzen aan grasland. De stijging van de faunaschade in 2022 wordt voor een deel veroorzaakt door de hogere grasprijzen.
Een andere oorzaak van de stijging van het aantal aanvragen kan zijn dat boeren BIJ12 beter weten te vinden voor een aanvraag.

Niet voor alle schade tegemoetkoming
De faunaschadecijfers hebben betrekking op schade die is opgetreden in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022. De cijfers over 2022 laten de tegemoetkomingen in faunaschade zien die aan grondgebruikers is uitgekeerd. Dit is echter niet de totale schade. BIJ12 keert alleen tegemoetkomingen uit voor schade die door beschermde, inheemse diersoorten wordt toegebracht. Schade door vrijgestelde soorten of exoten valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Kijk voor meer informatie op: bij.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 juli 2023 - 16:23