De NFO heeft in samenspraak met medeorganisator WUR besloten de Kennisdag van 18 november online te organiseren. Dit vanwege de oplopende besmettingen en nieuwe coronamaatregelen. Tijdens een webinar, dat wordt gehouden van 19.30 tot 20.30 uur, komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Toekomstperspectief fruitsector door het wegvallen van gewasbescherming
Jolanda Wijsmuller, Bayer

De afgelopen drie jaar zijn er van de 147 actieve stoffen die in Europa beoordeeld zijn (of beoordeeld hadden moeten worden), 85 van de markt verdwenen. Kijken we puur naar de chemische stoffen dan is ongeveer 1 op de 4 chemische stoffen overgebleven. Als het tempo zo doorgaat de komende jaren dan is het duidelijk dat het al schrale middelenpakket nog verder zal verschralen. Wat is het perspectief voor de toekomst?

2. Vruchtboomkanker – beheersen vanuit uitgangsmateriaal tot boomgaard
Marcel Wenneker (WUR – Open Teelten, Randwijk)

Vruchtboomkanker is een probleem van de hele keten: van vermeerdering tot en met de fruitteler. Voorkomen en bestrijden vraagt daarom om een brede aanpak. In het recente onderzoek is gewerkt aan nieuwe en verbeterde manieren om vruchtboomkanker duurzaam en effectief te beheersen. Een risico-inventarisatie naar vruchtboomkanker in de productieketen van vruchtbomen is uitgevoerd, en onderzoek naar de duurzame beheersing van vruchtboomkanker. De resultaten kunnen gebruikt worden in een aanpak voor de hele keten om infectierisico’s door vruchtboomkanker terug te dringen.

Aanmelden kan via onderstaand formulier:

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 november 2021 - 14:46