In het artikel ‘Betere start na gebruik MycorDip’ in Fruitteelt 24-2022 zijn enkele kleine fouten geslopen in de tabellen op pagina 13. Graag delen we de correcte tabellen met u:

Tabel 1. Behandelingen tijdens proeven

Tabel 2. De Conference-proef

* bij -MycorDip met kunstmest bemest; bij +MycorDip net organische mest bemest (zie tabel 1)

** NS: niet significant verschillend; S: significant verschillend

Tabel 3. De Elstar-proef

* bij -MycorDip met kunstmest bemest; bij +MycorDip net organische mest bemest (zie tabel 1)

** NS: niet significant verschillend; S: significant verschillend

De tabellen op pagina 35 in Fruitteelt 25/26-2022, bij het artikel ‘Meer water door gebruik van compost’, bevatten ook kleine fouten. Dit zijn de correcte tabellen:

Tabel 1.

Het organische stof- en zoutgehalte in november 2019 na verschillende organische stofgiften in december 2018 en juni 2019 in de Elstar proef te Nieuw-Namen.

*per ha boomgaard terwijl de hele gift op de zwartsstrook is gebracht

** S/NS: er zijn statistisch wel (S) of niet (NS) significante verschillen gevonden; cijfers waarbij de letters verschillen zijn significant verschillend

*** voorafgaand aan de bemonstering is de organische stof op de grond eerst verwijderd

Tabel 2.

Grondanalyse- en bodemvochtmeetresultaten op de twee Conference-percelen in Hoofdplaat en Kwadendamme

*per ha boomgaard terwijl de hele gift op de zwartsstrook is gebracht

**S: bij het grondmonster: significant verband tussen meetwaarde en niveau van de compostgift; bij het vochtgehalte: significant verschil tussen de behandelingen; (S): bijna significant verschil, aanwijzing voor een effect

*** voorafgaand aan de bemonstering is de organische stof op de grond eerst verwijderd

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 december 2022 - 10:00