Waterschappen in West- en Midden-Nederland verwachten dat er volgende week een tekort aan zoetwater in het gebied ontstaat. Dat komt doordat de waterstand in de grote rivieren sterk gaat dalen, waardoor de Rijn niet voldoende water aanvoert. Tegelijkertijd is het erg warm en dringt er meer zout water vanaf zee het land binnen.

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland roept iedereen in het gebied op om zuinig om te gaan met water. Bij hoge temperaturen, weinig regen en lage waterstanden op de rivier is het moeilijk om overal voldoende water aan te voeren. Vanwege de zeer lage waterstand op de Rijn kost het extra moeite om water vanuit de rivier het gebied in te brengen. Op de meeste plaatsen staat het water nu nog boven het gebruikelijke zomerpeil. Maar vooral op oeverwallen (hoger gelegen gronden) zakt het water sneller weg naar de rivieren. Bovendien belemmert begroeiing de doorstroming in sloten en vaarten. Dit komt door het groeizame weer. Daarom maaien we volop, vooral op knelpunten. Om water op de Linge vast te houden, is de provincie Zuid-Holland gevraagd beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem.

Kijk voor meer informatie over de droogte en maatregelen die de overheid neemt op de droogtemonitor van Rijkswaterstaat en de grafiek voor neerslagtekort van het KNMI.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 juli 2022 - 16:45