De Rijksoverheid heeft besloten het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne te vereenvoudigen. Hierdoor hoeven Oekraïners die gevlucht zijn vanaf 1 augustus 2022 geen Nederlandse zorgverzekering meer af te sluiten, ook niet als ze in Nederland werken. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Als uw medewerker zorg nodig heeft, kan uw medewerker tegen de zorgprofessional (de (huis)arts, therapeut of verpleegkundige) zeggen dat hij/zij zorg ontvangt uit de RMO. Uw medewerker moet dan zijn/haar Burgerservicenummer laten zien. De zorgverlener kan op die manier opzoeken waar de zorgkosten gedeclareerd moeten worden.

Het zorgpakket is ruimer dan de zorg die ze zouden krijgen uit het basispakket. Zo wordt bijvoorbeeld mondzorg bij acute pijnklachten vergoed. Voor Oekraïense vluchtelingen die nu een zorgverzekering hebben, geldt dat  zorgverzekeraars deze beëindigen per 1 augustus. De zorgtoeslag stopt dan ook.

Let op! Oekraïners die geen vluchteling zijn en in Nederland werken hebben ook na 1 augustus een verzekeringsplicht. De RMO-regeling geldt voor iedereen met een Burgerservicenummer met code 46. Code 46 geeft aan dat de ingeschrevene een beroep gedaan heeft op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dat burgerservicenummer is afgegeven door de gemeente waar de Oekraïner zich ingeschreven heeft. In de meeste gevallen zal deze code zijn toegekend. Ontheemden met code 46 zijn voor zorgverleners zichtbaar in de verzekeringsgegevens.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 juli 2022 - 16:53