Werkgevers kunnen tot 15 september subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten die werkgevers maken voor de begeleiding van een leerling of student en is een stimulans voor werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.
Werkgevers kunnen maximaal €2.700 per werkleerplaats ontvangen. De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd tussen juni en september.

De subsidie geldt voor leerplaatsen in onder andere het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg), mbo (beroepsbegeleidende leerweg) en hbo (duale of deeltijdopleiding binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving).

Lees meer over de voorwaarden voor de subsidieregeling praktijkleren op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
De voorwaarden van de regeling zijn verschillend per opleiding. In alle gevallen is het van belang dat het bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren.

Extra subsidie voor de landbouw
Naast de reguliere subsidie voor praktijkleren is er extra subsidie mogelijk voor erkende leerbedrijven die een mbo BBL leerwerkplek aanbieden in een aantal specifieke sectoren, waaronder de landbouw. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het betreffende schooljaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 augustus 2023 - 16:56