De appelproductie in de EU-landen wordt dit jaar geraamd op 11.411.000 ton. De perenoogst wordt geschat op 1.746.000 ton. De raming bij appel is met -3% vergelijkbaar met de oogst van vorig jaar, de raming is duidelijk lager dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Bij peer is de raming 13% lager dan de oogst van vorig jaar. De verwachte EU-perenoogst is de op een na kleinste van het afgelopen decennium. Deze cijfers zijn vandaag bekendgemaakt tijdens de het Prognosfruit-congres in Trentino, Italië.

In de EU is zowel bij appel als peer sprake van relatief kleine oogst. De NFO stelt dat cijfers perspectief bieden voor het komende afzetseizoen. Het is wel belangrijk dat het afzetseizoen volledig wordt benut. De nieuwe Nederlandse oogst is vanaf begin september weer beschikbaar voor de consument. Door Nederlands fruit te kopen maak je een milieubewuste keuze voor fruit van dichtbij met weinig voedselkilometers en een zeer lage CO2-footprint. Dus duurzaam, smakelijk en gezond van eigen bodem. Boomgaarden dragen bovendien bij aan een aantrekkelijk landschap en de biodiversiteit in Nederland.

Productie Elstar
De geraamde EU-productie van Elstar is 269.000 ton, 21% minder dan vorig jaar. De lagere ramingen in Duitsland en Nederland zijn de voornaamste reden. De geraamde productie in Nederland is met 82.000 ton, 8% kleiner dan die van 2022 en één van de kleinste van het laatste decennium.

Productie Jonagold, Boskoop en Golden Delicious
De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op 961.000 ton. Dit is 9% minder dan vorig jaar, toen de productie 1.061.000 ton bedroeg. De productie ligt op het gemiddelde van de laatste 10 jaar. Red Jonaprince neemt binnen de Jonagold-groep een aandeel van 47% voor haar rekening. De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 74.000 ton, 16% minder dan vorig jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.168.000 ton het grootste ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 12% hoger geraamd dan vorig jaar.

Productie peren
De EU-productie van Conference valt met een raming van 928.000 ton 8% hoger uit dan de productie in 2022. De hogere productie komt voor rekening van België, Spanje en Polen. De productie van Nederland en met name Italië valt lager uit.
De raming van Doyenné du Comice is met 50.000 ton 17% lager dan de productie van vorig jaar. De productie van Abate Fetel is slechts 53.000 ton. Dit komt door de misoogst in Italië.
Door de slechte weersomstandigheden komt de Italiaanse totale productie uit op 187.000 ton; 63% lager dan vorig jaar. Maar zelfs ten opzichte van deze raming wordt nog 20% minder oogst verwacht vanwege het slechte weer van de afgelopen weken.
Nederland en België nemen circa driekwart van de productie van Conference voor hun rekening. De Nederlandse productie is goed voor 20% van de totale EU-productie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 augustus 2023 - 12:07