De cafetaria-regeling wordt nog door relatief weinig NFO-leden gebruikt, terwijl het voordeel bij piekarbeiders kan oplopen tot € 0,47 per uur en bij seizoenarbeiders zelfs tot € 0,80 per uur. NFO-leden die nog geen gebruik maken van de regeling, wordt geadviseerd om bij zijn/haar accountant na te vragen wat de mogelijkheden zijn. Dit kwam onder andere aan de orde tijdens de door de NFO georganiseerde digitale themabijeenkomst over arbeid op woensdag 12 mei.

René Simons, voorzitter van de NFO-Klankbordgroep Arbeid, besprak thema’s zoals werken in coronatijd, de hoge WW-premie en de zorgen om de PAWW-premie. De PAWW-premie is volgens Simons destijds geïntroduceerd om medewerkers te verzekeren van een derde WW-jaar bij werkloosheid, uiteraard in de hoop dat medewerkers dit zouden waarderen. Gebleken is dat medewerkers hier niet op zitten te wachten en de premie die zij daarvoor moeten betalen als niet zinvol beschouwen.

NFO-beleidsmedewerker Martijn Donker wees de luisteraars nogmaals op het formulier voor een goede urenregistratie dat de NFO heeft ontwikkeld. Met dit formulier wordt voldaan aan de eisen van Inspectie Sociale Zaken (Arbeidsinspectie) op gebied van urenregistratie. Het formulier is te vinden op nfofruit.nl -> Thema’s -> Arbeid en fiscaal -> Arbeidstijdenwet.

Op woensdag 16 juni organiseert de NFO opnieuw een themabijeenkomst Arbeid. Inschrijven kan via nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op maandag 7 juni 2021 - 16:07