Algemene ledenvergadering fruitteelt LLTB / NFO kring Limburg  

Het programma duurt van 19.00 – 22.00 uur, inclusief borrel na afloop.

Naast het huishoudelijke gedeelte komt er onder andere ook een toelichting en discussie over stand van zaken betreffende NPLG specifiek voor meerjarige fruitteelt.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging en het definitieve programma ontvangt u volgende week.