Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit de Rabobank de toekomstvisie van de fruitteelt toegelicht. Aansluitend wordt vanuit P.G. Kusters het nieuwe GLB uitgelegd met betrekking tot de fruitteelt. Tenslotte sluiten we af met een drankje.

Inloop: 19.30 uur, start bijeenkomst 19.45 uur. Graag tot dan!