Op donderdag 7 juli 2022 organiseert de Fruit Tech Campus de eerste editie van het Future Fruit Forum, met een special Robotics in Fruit.

Het wordt een inspirerende en interactieve middag, met robots als centraal thema. Er zijn verschillende sessies over robots voor verschillende werkzaamheden en verschillende teelten. U kunt zelf kiezen aan welke sessies u wilt deelnemen. U krijgt in deze interactieve sessies o.a. de gelegenheid om vanuit het teeltperspectief mee te denken met de ontwikkelingen van robotbouwers. De sessies worden in het programma dan ook ‘Innovation Labs’ genoemd.

Meld u snel aan via fruittechcampus.nl want vol = vol!

Inschrijving is geopend t/m 3 juli.