Themamiddag ontwikkelingen bewaartechnologie op Proeftuin Randwijk met diverse lezingen rondom het thema bewaring. Aansluitend worden de nieuwe high tech bewaarfaciliteiten op de proeftuin officieel geopend. Aanmelden kan via receptie.randwijk@wur.nl.

Programma:
13.00 – 13.30 | Inloop

13.30 – 14.30 | 1e lezingenblok
• Balanceren met bewaring in huidige energiemarkt, Steven Lobregts (Sparkling projects)
• Peren & SmartFresh, Ruud van Enckevort (Agrofresh)
• Beperken van dure verliezen door bewaarrot, Marcel Wenneker (WUR)

14.30-15.00 | Pauze

15.00-16.00 | 2e lezingenblok
• Laatste ontwikkelingen in CA bewaring peren, Eugene Rokx (Storex)
• De les van 2021-2022, Frank van de Geijn (WUR)
• Cooldata -Nieuwe technologie voor ketenoptimalisatie Conference, Peter Balk (WUR)

16.00-16.30 | Pauze

16.30-17.00 | Opening
• “The Next Level” CA storage – realisatie CA bewaar faciliteit, Niels Remmelink (Van Amerongen)
• Toegepast bewaaronderzoek Randwijk, Marianne Groot (WUR)
• Opening, Sjoukje Heimovaara (Raad van Bestuur, WUR)

17.00 | Afsluitende borrel

Download de uitnodiging.