De NFO houdt op donderdag 31 maart haar ALV in Echteld. Op de ALV wordt afscheid genomen van Gerard van den Anker en vindt de benoeming van de nieuwe voorzitter plaats. Na het huishoudelijk gedeelte volgt een open gedeelte. Klaas Dijkhoff oud-fractievoorzitter van de VVD komt een inleiding verzorgen. Dijkhoff zal in gaan op de relatie tussen de sector en de politiek en hoe we onze mooie sector kunnen uitdragen naar de maatschappij en de consument.

De ontvangst voor het huishoudelijke gedeelte is vanaf 13.30 uur, aanvang 13.45 uur. Ontvangst van het algemene gedeelte om 15.00 uur, start om 15.30 uur.

Na afloop is er een borrel met een hapje en een drankje, waarbij gelegenheid is om afscheid te nemen van Gerard van den Anker en kennis te maken met de nieuwe NFO-voorzitter. De NFO hoopt dat we veel leden en partners uit de sector mogen begroeten. Dus reserveer de 31e in uw agenda en meld u aan via onderstaand formulier of nfofruit.nl.