Regelmatig lezen we in het nieuws dat Nederland de doelstellingen in de kaderrichtlijn water niet gaat halen en dat de verwachting is dat er steeds minder water beschikbaar zal zijn. Dit vraagt om actie!
Daarom nodigen u van harte uit voor de Waterdag op donderdag 9 november! Deze dag wordt georganiseerd door de NFO, Proeftuin Randwijk, waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Tijdens deze dag zullen we samen met experts van binnen en buiten de sector innovatieve technologieën, duurzame praktijken en toekomstige trends in en rond het thema water aan de orde laten komen. Ook zullen diverse bedrijven en organisaties op de bedrijvenmarkt tonen welke innovatieve oplossingen zij de fruitsector te bieden hebben. Het belooft een dag vol inspiratie, netwerkmogelijkheden én boeiende gesprekken te worden.

Aan het eind van deze dag weet u:

  • Waarom de kaderrichtlijn water nodig is.
  • Hoe het precies zit met de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water.
  • Hoe de NVWA haar toezichthoudende rol uitvoert.
  • Wat we als sector met behulp van innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het efficiënt gebruiken van water.
  • Welke innovatieve toepassingen er zijn om toe te passen op fruitteeltbedrijven.

Bekijk hier het volledige programma.

Aanmelden:
Deelname is kosteloos. In verband met de catering en de deelname aan de workshops is het verzoek u wel even aan te melden via deze link.