Gewasbescherming vormt een belangrijk aspect in de land- en tuinbouw, en ook in de fruitteelt. De schijnwerper komt steeds meer te staan op het minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de omslag naar weerbare teeltsystemen. Hoe kunnen we in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Iedere teler die in deze zoektocht zit, is welkom om een of meer webinars bij te wonen over geïntegreerde gewasbescherming.

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ organiseert drie webinars over een totaalaanpak van gewasbescherming.

Het eerste webinar was op 8 februari en ging over Integrale aanpak van gewasbescherming in de praktijk

Webinar #2: 1 maart 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Geïntegreerde onkruidbeheersing

Dirk Jan Beuling, LTO-bestuurder, akkerbouwer en lid van het expertteam, neemt ons mee in het belang van geïntegreerde onkruidbestrijding in de praktijk.
Timo Sprangers, onderzoeker gewasbescherming bij Wageningen UR, geeft uitleg over een geïntegreerde aanpak en de samenhang van bouwstenen om onkruiden te beheersen.
Luuk Heling, teeltadviseur bij HLB, geeft een toelichting over de haalbaarheid en betaalbaarheid van geïntegreerde onkruidbeheersing op basis van praktijkproeven vanuit de akkerbouw

Deelname is gratis en aanmelden kan hier.

Webinar #3: 22 maart 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: De rol van Biocontrol en Biostimulanten  binnen weerbare teeltsystemen

Rik Peters, WUR-onderzoeker Open Teelten/bodemgebonden ziekten, deelt zijn visie over de plaats van biostimulanten en biocontrol in een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Jolanda Wijsmuller, specialist biologische gewasbeschermingsmiddelen bij Bayer en lid van het expertteam Biostimulant & Biocontrol (BS/BC), geeft duidelijkheid over de inhoud van de actuele regelgeving over de inzet van BS/BC in Nederland.
Helma Verberkt, directeur Artemis deelt haar praktijkervaringen over de  mogelijkheden en haalbaarheid rond de inzet van Biostimulanten en Biocontrol in de glastuinbouw en vollegrondsteelt.

Aanmelden
De webinars zijn voor iedereen toegankelijk. Het is mogelijk om de hele reeks te volgen of alleen één webinar bij te wonen. Ieder webinar bestaat uit drie korte inleidingen van elk 15 minuten, daarnaast is ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis en aanmelden kan hier.

Ben je niet in de gelegenheid om de webinar te volgen? Meld je dan toch aan, dan ontvang je na afloop een terugkijklink.

Over het praktijkprogramma
Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen  om gezamenlijk over de sectoren heen stappen te zetten naar weerbare teeltsystemen.