In het kader van het programma Weerbaarheid in de Praktijk organiseert Delphy in samenwerking met WUR een webinar over perenschurft. De laatste jaren zien we in de praktijk steeds meer schurft in peer. Waarom treedt schurft nu sterker op, en hoe verschilt de aanpak van schurft op peer met die van appel? Delphy gaat in op achtergronden, preventieve maatregelen en aanpak, terwijl de WUR het recente onderzoek naar perenschurft toelicht.

Door: Niels Feder en Gerjan Brouwer (Delphy) en Kiki Kots van (WUR)

In kader van Project innovatieve en duurzame fruitteeltsystemen Zeeland (POP3), en WUR Systeemaanpak duurzame teelt.

Aanmelden kan via deze link.

Programma Weerbaarheid in de Praktijk
Het programma is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform FRUITVOORUIT.NL en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf nagenoeg reduceren tot nul.