In het kader van het project KoM Fruit 4.0 organiseren Delphy en WUR een webinar over de resultaten van de demo’s dunnen op boomniveau. Op deze avond zullen Pieter van Dalfsen (WUR) en Christian van Os (Delphy) de bevindingen en resultaten van de demo’s presenteren die te maken hebben met de precisie-toepassingen. Hoe is het dit seizoen verlopen, wat hebben we kunnen behalen en wat zijn nog aandachtspunten. Ook de kosten/baten komt aan bod.

Aanmelden kan via deze link.

Het Kennis op Maat project ‘Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk’ is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In het project brengen de consortiumpartners (WUR, NFO, Delphy, Agromanager, Aurea Imaging, Munckhof Fruit Innovators en Aeres Tech Productions kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Dit gebeurt via studiegroepen, demo’s, bijeenkomsten en webinars en ook door lesmateriaal te ontwikkelen.