Jaarlijks hebben 1,5 miljoen mensen in Nederland last van tekenbeten en krijgen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme. Een veel kleiner aantal wordt getroffen door een andere tekenbeetziekte, tekenencefalitis (TBE). In de Week van de teek (22 – 26 april) – die wordt georganiseerd door Stigas en diverse organisaties – wordt voorlichting gegeven over teken en het voorkomen van deze tekenziekten. De informatie richt zich onder meer op alle werkenden in het groen en dus ook in de fruitteelt. Geen overbodige zaak: er is nog veel te winnen met voorlichting.

Tekenspreekuur voor vragen over risico’s en preventie

Speciaal voor iedereen die in de agrarische en groene sector werkt organiseert Stigas in deze week het Tekenspreekuur. Mirjam de Groot, deskundige in het voorkomen van tekenbeten, beantwoordt telefonisch vragen over het voorkomen van tekenbeten, de ziekte van Lyme en tekenencefalitis (TBE). Het spreekuur is van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april van 9:00 uur tot 10:00 uur. Bellen kan zonder afspraak op telefoonnummer 06-20 09 66 79.

Poll voor werknemers over tekenbeten 

Stigas heeft ook dit jaar een korte poll gemaakt voor werknemers in de agrarische en groene sector over tekenbeten. De organisatie wil graag weten hoe vaak en waar iemand door een teek wordt gebeten en wat men daarna doet. Met de uitkomsten kan de voorlichting en instructies over het voorkomen van tekenbeten verder worden verbeterd.

Nog veel te winnen met voorlichting

Uit de poll van afgelopen jaar bleek dat  veel werkenden in het agrarisch en groen voorlichting krijgen over het verwijderen van teken. Maar er is ook nog veel te winnen. Bedrijven kunnen meer aandacht hebben voor duidelijke afspraken, het inschatten van de risico’s, het verstrekken van middelen die beschermen tegen teken, maar ook meer voorlichting geven over het voorkomen van tekenbeten. Voor wie in het groen werkt, blijft het voorkomen van tekenbeten van cruciaal belang.

Activiteiten Week van de teek

Tijdens de Week van de teek is er veel aandacht voor de teek op websites en nieuwsbrieven van de deelnemende organisaties.  Veel bedrijven geven voorlichting en plaatsen voorlichtingsmateriaal op het internet. Stigas heeft een geheugensteuntje gemaakt in de vorm een teken infokaart. Deze infokaart, die beschikbaar is in diverse talen, geeft de belangrijkste aandachtspunten weer om gezond te werken op plekken waar teken kunnen voorkomen.

Bron: Stigas

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 april 2024 - 16:15