Tijdens de bijeenkomst gaan met elkaar in gesprek over wat er gevraagd wordt door de politiek, door Europa en door de maatschappij op het gebied van duurzaamheid en hoe dit hand in hand kan gaan met een duurzaam verdienmodel.

Laat je inspireren door het kijkje in de keuken bij het Ei Lokaal waarbij eigenaar Stijn Peeters je zal vertellen welke stappen hij heeft gezet om zijn bedrijf op een financieel gezonde wijze te verduurzamen. We gaan in op de risico’s en hoe deze te beperken en Stijn deelt hoe hij zelf omgaat met het soms wat negatieve sentiment over de sector.

Vervolgens gaan we een hapje eten en gaan we onder begeleiding van Emile Langerak van de Ondernemerschap Academy met elkaar in gesprek aan de hand van enkele prikkelende stellingen m.b.t. verduurzaming van bekenden uit de fruitteelt sector met ieder hun eigen visie. In de avond delen we de ervaringen uit de praktijk om met én van elkaar te leren om je Fruitteeltbedrijf verder te verduurzamen met een duurzaam verdienmodel zodat het mes aan twee kanten snijdt!

Het programma

15:00 uur        Welkom

15:30 uur        Kijkje in de keuken bij het Ei Lokaal

17:00 uur        Diner

18:30 uur        Prikkelende stellingen

19:30 uur        In gesprek met elkaar

21:00 uur        Afsluiting & borrel

Laat weten of jij erbij bent

Laat z.s.m. via onderstaand formulier en uiterlijk vóór 16 september  of we ook op jouw komst kunnen rekenen en met hoeveel mensen je komt.

Na je inschrijving ontvang je een voorbereidende mail samen met het adres van de locatie

Klik hier voor de volledige uitnodiging

Deze bijeenkomst is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.

Aanmelden Bedrijfsbezoek 24 september Productgroep Houtig Klein- en steenfruit