De Europese Unie stelt voor komend schooljaar, 2019/’20 250 miljoen euro beschikbaar voor de Europese schoolfruit- en schoolmelkregelingen. Het budget wordt opgesplitst in 145 miljoen euro voor schoolfruit en –groente en 105 miljoen euro voor melk en zuivelproducten. De bedragen zijn gelijk aan die van de voorgaande twee schooljaren.
Voor het lopende schooljaar (2018/’19) heeft Nederland 6,8 miljoen euro voor schoolfruit en 2,4 miljoen euro voor de schoolmelkregeling ontvangen. In totaal ontvangen 520.000 kinderen op 3.000 basisscholen dit schooljaar gedurende twintig weken schoolgroente en –fruit. Het nationaal subsidiebudget is gebaseerd op het aantal schoolkinderen in een land. Lidstaten zijn vrij om 20 tot 25 procent van het budget over te hevelen van de fruit- naar de melkregeling of andersom.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 april 2019 - 17:31