In de afgelopen maanden heeft de NFO met de arbeidsinspectie (ISZW) en met Tweede Kamerleden gesproken over de wijze waarop er binnen de fruitteelt wordt geïnspecteerd. Standpunt van de NFO is dat de inspecties meer proportioneel kunnen. Tijdens het debat van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 juni heeft SGP-kamerlid Chris Stoffer hierover vragen gesteld. In zijn betoog zei hij: “Het eerst punt dat ik bij de kop pak, gaat over de inspectie bij fruittelers. Want je zult maar fruitteler zijn en ’s morgens vroeg worden overvallen door een heel aantal inspecteurs. Je hebt, voor zover je weet, niets verkeerds gedaan. Alle papieren moeten op tafel komen en op een intimiderende manier worden fruitteler en plukkers ondervraagd zonder dat ze iets wordt verteld over de aanleiding van het bezoek. Daarna gaan de inspecteurs weg, zonder iets te zeggen en achteraf krijg je nooit bericht over of het nu goed was of niet. Zo zegt bijvoorbeeld een van de telers het.
Al enkele jaren is sprake van grootscheepse inspecties, waarbij ondernemers zich soms bijna als criminelen behandeld voelen. U zult begrijpen: dat heeft enorme impact. Er zijn zelfs al plukkers die na een inspectiebezoek vlug naar huis zijn gegaan en gewoon nooit meer terugkomen, vanwege de manier waarop ze door de inspecteurs zijn ondervraagd.
Mijn vraag aan de minister is welke lessen hij hieruit leert over de werkwijze van de inspectie. Hoe wordt hiermee omgegaan, ook bij komende inspectiebezoeken, zodat de bedrijven die bezocht worden uiteindelijk ook het gevoel hebben dat ze op een menselijke en fatsoenlijke manier worden geïnspecteerd? Want de inspectie op zich, daar is niks mis mee, maar de manier waarop kan wellicht een stuk beter.”

Minister Koolmees antwoordde daarop dat de klachten van een betrokken bedrijf zijn besproken en dat er ook twee voorlichtingssessies zijn geweest. Ook merkte hij op dat een inspecteur natuurlijk nooit weet wat hij kan aantreffen en daarom voorzichtig te werk gaat.

De NFO is tevreden dat er nu ook op dit niveau aandacht is voor de wijze waarop er wordt geïnspecteerd, maar we zijn er nog niet. De inspecties moeten wat de NFO betreft naar een ‘proportioneel’ niveau. Dat kan onder meer door met minder inspecteurs of met een kleinere hoeveelheid betrokken diensten te inspecteren. Ook willen we een regulier overleg over de wijze van inspecties.

Bekijk het debat via deze link. Scroll over de balk onderin de video om te kijken welke spreker wanneer in beeld komt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 juli 2021 - 16:55