Vrijdag ochtend 26 april heeft de Tweede Kamer gestemd over een motie van de BBB BoerBurgerBeweging, mede ondertekend door PVV, SGP, ChristenUnie, VVD en CDA, waarin zij minister Piet Adema oproept om vrijstellingen te verlenen voor het gebruik van Tracer en Exirel in de kersenteelt. Beide middelen zijn noodzakelijk voor de kersenoogst. De motie is met een grote meerderheid aangenomen en werd ook gesteund door NSC, Forum voor Democratie en JA21.

In zijn reactie gaf de minister aan dat hij begrijpt dat hij snel tot een besluit moet komen maar dat hij daarvoor nog enig overleg nodig heeft. De minister onderstreepte dat fruittelers goed bezig zijn: er wordt geïnvesteerd in moderne technieken én de naleving van voorschriften is sterk verbeterd.

Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO): “Ik ben blij met de reactie van de minister. Hij ziet het belang van onze teelten én hij waardeert de ontwikkelingen die hij in onze fraaie sector ziet. Zijn reactie stimuleert ons om verder te investeren in innovatie.” Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de minister de motie vlot en verstandig gaat uitvoeren.

Het standpunt van de minister moet er snel zijn; mevrouw Caroline van der Plas heeft de minister indringend gevraagd om de kamer uiterlijk 3 mei een brief met zijn besluit te sturen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 26 april 2024 - 09:00