De Tweede Kamer heeft 19 maart een motie aangenomen van GroenLinks, SP en PvdA (95 voor-stemmers). Deze partijen willen dat de regering ervoor zorgt dat er een langjarig onderzoeksprogramma komt om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van insectenpopulaties in agrarische gebieden, omdat daar vrijwel geen informatie over beschikbaar is. Tijdens het biodiversiteitsdebat werd ook een motie aangenomen (144 voor-stemmers) van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie; ook deze partijen wijzen op het belang van insecten in de natuur en als begin van de voedselketen. Ze vragen de regering om bij de verdere uitvoering van de werkroute voor de landbouw (naast openbare ruimte en natuur) het verdienmodel daarbinnen van boeren als een zware prioriteit aan te merken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 maart 2019 - 17:21