De NFO-kring Midden-Nederland dient deze week een reactie op het beleid grondwaterbescherming in bij de provincie Gelderland. Aan de leden is een voorbeeldreactie gestuurd en zij zijn opgeroepen om ook van zich te laten horen. De provincie Gelderland heeft namelijk het voornemen om elf drinkwaterreserveringsgebieden met een forse omvang aan te wijzen. In drie van deze gebieden is de fruitteelt een belangrijke teelt. De beperkingen die gaan gelden in deze gebieden kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijven. De NFO-kring Midden-Nederland heeft daarom het initiatief genomen om meer partijen te betrekken. Inmiddels is er afstemming met LTO-Noord en hebben Tree Centre Opheusden, Fruitpact en FruitMasters de impact ook in beeld. Achtergrondinformatie en de locaties van de gebieden zijn terug te vinden op de website van de provincie, zie gelderland.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 november 2021 - 15:58