In verband met een aanpassing van het wettelijk minimumloon zijn in de cao Open Teelten enkele tussentijdse wijzigingen doorgevoerd. De tussentijdse wijzigingen hebben dus vooral betrekking op de aanpassingen van de loontabellen. De tussentijdse wijzigingen zijn inmiddels algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gelden dus voor alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Bekijk hier de digitale cao-tekst van de cao Open Teelten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 augustus 2022 - 16:25