Op 21 maart stelt RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) open. Via deze regeling kunnen mkb-ondernemers een subsidie ontvangen voor de hoge energiekosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ook fruittelers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gebruikmaken van de TEK-regeling.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen. De drempel lag eerst op 12,5 %, maar is mede dankzij een intensieve lobby van onder andere LTO en NFO verlaagd naar de genoemde 7%. Daarnaast moet de ondernemer die de subsidie aanvraagt een mkb-bedrijf zijn, zijn ingeschreven bij de KvK en een zakelijk energiecontract hebben. Aanvragen kunnen vanaf 21 maart worden ingediend bij RVO.

Energiekosten bepalen meestal zo’n 5 tot 6 procent van de omzet van een fruitteeltbedrijf, geeft Peter Baltus van de NFO aan. “Er zijn helaas dus veel bedrijven die de drempel van 7% niet halen, maar die wel met fors gestegen energiekosten zitten. Dat is zuur.”

Meer weten? Kijk op de website van RVO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 maart 2023 - 16:40