In de agrarische en groene sector waren in 2019 acht dodelijke ongevallen te betreuren; in 2018 waren dat er veertien. Naast deze acht gevallen kwam er ook een monteur om in een ULO-cel op een fruitbedrijf. In de statistieken telt dit ongeluk niet mee, omdat het niet om een werknemer uit de agrarische sector gaat, meldt Stigas.
De meeste ongevallen vonden plaats met machines. In drie gevallen ging het om een aanrijding en in drie gevallen om een beknelling. Ook kwamen twee mensen om bij een ongeluk met een silo.
Vijf van de acht ongevallen vonden plaats in de akkerbouw, twee in de melkveehouderij en één ongeval in de sector hoveniers- en groenvoorziening.
Het slachtoffer was in drie gevallen een gezinslid (waarvan één keer een kind), in twee gevallen een werknemer, in twee gevallen de ondernemer en in één geval was het onbekend.

Platform Zero Accidents
Het gemiddelde aantal ongevallen in de afgelopen tien jaar is gedaald ten opzichte van de periode daarvoor. Het gemiddelde ligt nu op veertien, tien jaar geleden was dit achttien.
Om het aantal ongevallen in de agrarische en groene sector terug te dringen en het veiligheidsgedrag te verbeteren, heeft een groot aantal brancheorganisaties, waaronder LTO Nederland, zich aangesloten bij het platform Zero Accidents. In juni 2018 tekenden partijen een intentieverklaring voor nul dodelijke ongevallen in 2020. Afgelopen jaar organiseerden de partijen diverse activiteiten. Er is een veiligheidsscan, een toolkit en filmpjes met persoonlijke verhalen. In september 2019 was de eerste ‘Veilig op 1’ week. Lees meer op veiligop1.nl.

Bron: stigas.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 februari 2020 - 18:38