Op vrijdag 26 november is het definitieve 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. In de afgelopen weken is druk overleg geweest om het actieprogramma werkbaar te krijgen. De NFO had aangedrongen op een werkbare aanpak voor meerjarige teelten en een forse aanpassing van de voorgestelde bredere bufferzones. Op deze punten zijn duidelijke verbeteringen doorgevoerd. Meerjarige teelten komen in de lijst met gewassen waarvoor geen rustgewas en vanggewas nodig is, en er zal een leidraad opgesteld worden over bufferzones. Ten slotte komt naast de generieke maatregelen ook een alternatieve maatwerkaanpak die in 2022 wordt uitgewerkt. De NFO ziet dat het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn op belangrijke punten is verbeterd en zal inpunt leveren bij de nadere concretisering in 2022.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 december 2021 - 14:22