Ondernemers die vorig jaar deelnamen aan de GLB-ecoregeling krijgen waarschijnlijk alsnog de uitkering die demissionair LNV-minister Adema oorspronkelijk had toegezegd. De minister liet dinsdag weten dat hij een oplossing heeft gevonden om het financiële ‘gat’ van 50 miljoen te dichten. Deze moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De NFO is blij dat telers nu waarschijnlijk alsnog een rechtmatige vergoeding krijgen voor hun inspanningen.

Adema informeerde de Tweede Kamer eind vorig jaar dat het budget voor de ecoregeling zou worden overschreden en dat dit een tariefverlaging tot gevolg zou hebben voor de telers die deelnamen aan de regeling. De verontwaardiging in de sector was groot, aangezien de betreffende ondernemers wel extra inspanningen hadden gedaan op het gebied van klimaat, milieu en natuur. LTO en ook de NFO hebben er daarop bij LNV op aangedrongen om aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Dinsdag liet Adema in een kamerbrief weten dat dit gelukt is:  “Zoals ik op 21 december 2023 in debat met uw Kamer heb gedeeld, vind ik een verlaging van de tarieven een verkeerde boodschap aan al die ondernemers die hebben geïnvesteerd in verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zij verdienen een zo volledig mogelijke beloning voor de geleverde ecosysteemdiensten”, schrijft de demissionair minister.

Adema wil, in samenspraak met de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Financiën, het benodigde budget via het Transitiefonds Stikstof en Landelijk Gebied toevoegen aan de LNV-begroting. Dit houdt voor telers concreet in de eerder toegezegde vergoedingen voor de regelingen ‘goud’ (200 euro), ‘zilver’ (100 euro) en ‘brons’ (60 euro) alsnog uitgekeerd kunnen worden, bovenop de GLB-basispremie van 207 euro per hectare. Om extra financiële middelen in te mogen zetten, heeft de minister toestemming nodig van de Europese Commissie. NFO-directeur Siep Koning geeft in een reactie aan dat hij de reparatie van de ecoregeling niet meer dan terecht vindt. “En we hopen natuurlijk dat de Europese Commissie zal instemmen met het vrijmaken van de extra financiële middelen.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 januari 2024 - 16:40