In het kader van het project Boer bij Kennis organiseert Aequator diverse webinars met als thema droogte en koolstofvastlegging. Het project is een onderdeel van de bodemstrategie van de minister van LNV en bedoeld om kennis te verspreiden over duurzaam bodembeheer.

Het webinar over koolstofvastlegging vindt plaats op 29 oktober (10.00 en 13.30 uur) en 5 november (10.00 en 13.30 uur). Vragen die aan bod komen zijn: hoe kan koolstof worden vastgelegd in de bodem? Hoeveel is mogelijk en hoe lang duurt dit? Hoe kan een agrariër financieel beloond worden?

Het webinar over droogte vindt plaats op 19 oktober (14.00 en 19.00 uur). In dit webinar wordt behandeld waar het vochtleverend vermogen van de bodem van afhankelijk is en hoe je dit kan vergroten.

Voor het aanmelden voor deze gratis cursussen en een actueel overzicht van het cursusaanbod kunt u kijken op aequator.nl
Tot maart 2021 zullen nog nieuwe cursussen worden georganiseerd, onder andere over de thema’s bodemverdichting en bodemleven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 oktober 2020 - 17:54