Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de agrarische sector, waaronder de NFO, hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen gelanceerd. Dit vrijwillige keurmerk is bedoeld om de kwaliteit van tijdelijke huisvesting  van seizoenarbeiders in de sector te borgen. LTO Nederland beheert het keurmerk en audits worden afgenomen door drie certificerende instellingen die nu al GlobalGap-certificering verzorgen. Hiermee worden de kosten en administratieve lasten tot een minimum beperkt.
De eisen van het keurmerk zijn gebaseerd op de Nationale verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten, een breed gedragen akkoord uit 2012.
Naar verwachting worden de eerste bedrijven begin maart 2019 gecertificeerd. Accreditatie neemt over het algemeen ongeveer een jaar in beslag. De partijen achter het keurmerk hebben aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ingroeitijd gevraagd, zodat gecertificeerde ondernemingen voor die tijd al de kosten van de huisvesting op het WML van de werknemer mogen inhouden in het kader Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).
Meer informatie is te vinden op werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 februari 2019 - 16:13