De groente- en fruitsector pleit voor noodmaatregelen zowel nationaal als Europees. Verschillende sectoren en marktsegmenten hebben al te maken met forse schade ten gevolge van het coronavirus. De omzetschade bij teelt en handel loopt al op tot ruim 1,2 miljard euro nu de marktontwrichting zeker drie maanden aanhoudt. Bij de verschillende sectoren en individuele bedrijven is de impact extreem verschillend.

Verschil per sector
De foodservicemarkt ligt stil en voor verschillende, met name groente gewassen is de export drastisch teruggelopen. Door deze marktontwrichting gaat veel (geoogst) product verloren. Voor de fruitteeltsector zijn de gevolgen, behalve bij kleinfruit nog beperkt. Het is van belang om de huidige en mogelijke gevolgen in beeld te brengen en hierop te anticiperen. Namens de crisisorganisatie van de tuinbouw waarin de NFO deelneemt, pleit de sector voor een Noodfonds voor zwaar gedupeerde bedrijven in teelt en handel om hun liquiditeit te garanderen en faillissementen te voorkomen.

Interventieregeling
Aanvullend is een interventieregeling nodig voor alle groente -en fruitproducten. Ook is extra garantie vereist voor de handelskredietverlening en een aanvullende Noodfonds van de EU. Tot slot wordt financiële ondersteuning gevraagd voor initiatieven tegen voedselverspilling en stimulering van de consumptie van groenten en fruit.
Ook in Europees verband wordt gepleit voor noodmaatregelen zoals bij de EHEC en Rusland crisis. Het gaat dan om een interventieregeling en het verruimen van de mogelijkheden binnen bestaande GMO programma’s. De NFO pleit bij een interventieregeling voor een gelijke behandeling voor alle producenten los van of ze lid zijn van een erkende telersverenigingen. In Nederland is binnen fruit alleen Oxin nog een erkende telersvereniging met een GMO programma.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 3 april 2020 - 14:04