“Het afgelopen halfjaar heb ik niet meegemaakt dat een financiering, die goed was onderbouwd, is afgewezen”, vertelde Ariean Westeneng van Alfa Accountants & Adviseurs eerder dit voorjaar tijdens een webinar van het accountantskantoor. Voor komend Fruitteeltnummer, dat aanstaande vrijdag verschijnt, schreef hij en artikel over het maken van een ondernemingsplan.
Vaak is een wijziging in de bedrijfsvoering, een investering of een financieringsaanvraag reden om een ondernemingsplan op te stellen. Het ondernemingsplan is eigenlijk een toelichting op de begroting. “Het belangrijkste is het ondernemerschap, dus geef goed aan wie je bent, wat je wil en wat je kan. Wat zijn je sterke kanten en welke verbeterpunten heb je? Beschrijf daarnaast je bedrijf zoals de courantheid, moderniteit, omvang en activiteiten. Beschrijf ook per perceel de aanplant en wat het resultaat is geweest, het liefst tot drie jaar terug. Je mag hierin ook best laten blijken dat je trots bent op je bedrijf”, moedigde Westeneng zijn luisteraars aan.
Het is wel belangrijk dat de financieringsaanvraag zo reëel mogelijk is. Onderbouw de aanvraag altijd met offertes en reken met reële marges. “Gebruik je fruittelersverstand en reken niet met hogere producties of prijzen. Je krijgt geheid de vraag waarom je deze resultaten in het verleden niet behaald hebt. Als je naar de toekomst met iets hogere opbrengsten of prijzen rekent, onderbouw dit dan”, legde Westeneng uit. Ook de risico’s moeten in kaart worden gebracht en op welke manier deze opgevangen worden.
Bij een financieringsaanvraag is het goed om te laten zien hoe je het zelf zou willen. Welk deel van de financiering betaal je uit eigen middelen en voor welk deel wil je een lening? En op welke manier ga je de lening afbetalen? De aflossingstermijn moet passen bij de afschrijving van het bedrijfsmiddel. Een rekenrente waar momenteel veel mee gerekend wordt is 3% rente.
Maak ook een liquiditeitsbegroting waarin rekening wordt gehouden met het voorfinancieren van btw, het benodigde werkkapitaal en privé uitgaven.

In Fruitteelt leest u meer over hoe u een ondernemingsplan opstelt en aan welke eisen dit moet voldoen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 mei 2021 - 15:24