Als onderdeel van de herziening, hield SMK op donderdag 14 november een openbare hoorzitting voor vragen en reacties op het voorstel voor het herziene certificatieschema. De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van PlanetProof. Dit is het laatste inspraakmoment voordat het herziene certificatieschema definitief vastgesteld wordt. Tijdens deze middag ging het over de regeltjesbrei, feit is dat de teler hiervan na enkele jaren PlanetProof nog steeds geen meerprijs ziet. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “De NFO pleit voor een meerprijs. PlanetProof brengt extra kosten met zich mee, die nu niet terugverdiend worden.  Verduurzaming moet juist een kans zijn om meerwaarde te creëren. Kosten stijgen aan alle kanten WAB, ODE (stroombelasting) etc. Als verdienmodel niet beter wordt hebben we vele afvallers en kunnen we consumenten niet meer van duurzaam fruit voorzien.  Als we dat wel willen moet verduurzaming lonen en juist geen lastenverzwaring zijn.”
Inhoudelijk diende de NFO nog twee aandachtspunten in over fosfaatbemesting in relatie tot grondonderzoek op een perceel en hergebruik van drainwater uit substraatteelt in de onbedekte teelt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 november 2019 - 18:06