Op dinsdag 12 november organiseerden NFO-Kring Zeeland Noord-Brabant, ZLTO en Delphy hun jaarlijkse fruitteeltavond met medewerking van Van Iperen. Tijdens deze avonden wordt ingegaan op de proeven die men aangelegd heeft ten behoeve van de Perendag en Appeldag. Dit jaar was het de beurt aan de Appeldag die eind juni plaatsvond.
René Bal van Delphy lichtte het door hen ontwikkelde QMS-model toe, waarin met name gekeken wordt naar klimatologische factoren die van invloed zijn op de vruchtrui en de vruchtgroei. Gerhard Riphagen van Delphy lichtte een praktijkproef toe waarin gekeken wordt naar de praktische toepasbaarheid van dronebeelden in combinatie met variabele wortelsnoei en bemesting. Dit onderdeel wordt tijdens de NFO- en Delphy-bijeenkomst op dinsdag 26 november bij Van Ossenbruggen Fruit in Ingen aan de hand van een praktijkbezoek nog nader toegelicht.

Groene middelen
Namens Van Iperen gaf Martin Tolhoek toelichting op hun fertigatieproef en Frans Eerland hield een inleiding over toepassing van groene middelen in de praktijk. Voor de bestrijding van perenbladvlo, roze appelluis, fruitmot en vruchtrot zijn diverse groene middelen beschikbaar. Naast chemie in de basis zijn ze een goede aanvulling om te komen tot een duurzamere fruitteelt, al dragen ze niet bij aan een lagere kostprijs.
Veel aandacht werd besteed aan verdergaande mechanisering en automatisering in de fruitteelt. John Bal van ZLTO gaf een toelichting op het project Intelligenter Fruit Telen, waarin het verzamelen van allerlei gegevens over de bodem en het gewas centraal staat.
In een volgend Fruitteelt-nummer volgt meer informatie over deze bijeenkomst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 november 2019 - 17:44